.

Biudžetinė įstaiga. K. Ladygos g. 18, Utena
Telefonas: (8-389) 61328
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Juridinio asmens kodas: 190181633
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Gimnazijos steigėjas: Utenos r. savivaldybės taryba
PradžiaProjektai

2020-2023 m.m.

Nuo 2020 metų vykdomas trišalis (Islandijos, Švedijos ir Lietuvos) mokyklų mainų partnerystės (KA229) Erasmus+ projektas „Let‘s Get Europe Together For Heritage“ („Sutelkime Europą paveldui“). Šiuo projektu siekiame padidinti susidomėjimą gamtos ir kultūros paveldu, ypač Europoje, taip pat pabrėžti aplinkos, kaip esminio mūsų gyvenimo elemento, svarbą. Svarbu pritaikyti naujas metodines priemones, pagrįstas lauko veikla, susijusia su vietos gamtos ir kultūros ištekliais, taikant holistinį ir daugiadalykį požiūrį. Stengiamės skatinti kūrybiškumą ir verslumą mokydami vertinti aplinką bei materialų ir nematerialų kultūros paveldą. Aplankyta Islandija, Švedija ir priimti svečiai iš šių šalių.

2021 metų birželio mėnesį pradėta kito Erasmus+ projekto „Nobody Will Be Left Behind“ („Niekas nebus paliktas“) veikla. Pirmieji partnerių susitikimai vyko nuotoliu dėl pandemijos. Turkijos, Italijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos (Utenos „Saulės“ gimnazija) edukatoriai užmezgė ilgalaikį bendradarbiavimą. Gvildenamos projekto temos: socialinė ir edukacinė Europos kultūros paveldo vertė; bendros vertybės, pilietinis dalyvavimas; ES pilietybė, ES sąmoningumas ir demokratija; kūryba ir kultūra; naujos novatoriškos mokymo programos/mokymo metodai/mokymo kursų kūrimas. Svarbūs yra intelektualiniai produktai: Europos jaunimo ir kultūros klubas, mobili programėlė, Europos pilietiškumo ugdymo modulis/priemonių rinkinys. Socialinio, ekonominio, skaitmeninio, demokratinio, aplinkosaugos, kultūrinio pilietiškumo kompetencijas ugdosi ne tik „sauliečiai“ ar lietuvaičiai, bet ir visi kiti europiečiai, besidomintys šiomis temomis. Parengti moduliai apie socialinį, ekonominį, skaitmeninį, aplinkos ir demokratinį Europos piliečio gyvenimą, o mūsų mokytojai kartu su kitų šalių kolegomis turi nuostabią galimybę prisidėti prie vieningo modulio apie Europos Sąjungos pilietį kūrimo dalyvaudami nuotoliniuose ir kontaktiniuose tarptautiniuose mokymuose. Pakeliavę po pasaulį, nuveikę daug darbų bendruomenės labui, mokytojai 2023 metų vasario-kovo mėnesiais leisis kartu į 2 keliones su mokiniais, kurių metu Turkijoje bus kuriama mobili programėlė apie pilietišką europietį ir Italijoje puoselėjamos Europos jaunimo ir kultūros klubo veiklos. Jos taip pat atsispindi eTwinning projekte „Nobody Will Be Left Behind”, kur skirtingų šalių mokiniai keičiasi ne tik kultūrine medžiaga, bet ir savo darbuose (fotografuodami, kurdami filmukus ar bendraudami per virtualius susitikimus) atspindi savo pilietiškumą.


BAIGĖSI PROJEKTAS „INOVATYVI MATEMATIKA – KIEKVIENO MOKINIO SĖKMĖ


2019-2020 m.m.

Šiais mokslo metais gimnazijoje buvo tęsiamos Nord Plus projekto „Emocinio ugdymo skatinimas per dramą“ veiklos. Gruodžio mėnesį gimnazijoje visą savaitę viešėjo ir su mūsų mokiniais kūrė projekto partnerių – Latvijos ir Islandijos – mokiniai. Projekto pavadinimas ir tikslas susiję su emocijomis ir emocinio intelekto ugdymu. Buvo labai smagu ir įdomu stebėti mūsų gimnazistus ir svečius ne tik darbo metu, bet ir dalinantis įspūdžiais apie gyvenimą šeimose, bendravimą. O projektą karūnavo pastatytas ir nufilmuotas filmas „Eglė žalčių karalienė“, kurį per 4 dienas sukūrė latviai, islandai ir lietuviai.

Lapkričio mėnesį gimnazijoje vyko projekto „Artimieji Rytai tavo mokykloje“ paskaitos.  „Artimieji Rytai tavo mokykloje“ – edukacinis projektas mokykloms, kuriuo siekiama skatinti tarpkultūrinę komunikaciją tarp vaikų ir jaunimo. Tarpkultūrinio dialogo vystymas ir kitų kultūrų pažinimas šiuolaikiniame globalizacijos pasaulyje tampa neišvengiamas. Ateityje jis padės jauniems žmonėms aiškiau suvokti globalius politinius, istorinius, kultūrinius procesus, juos kritiškai interpretuoti ir integruotis skirtingose kultūrinėse ir socialinėse terpėse. Projekto paskaitų metu gimnazistai susipažino sy Rytų šalių kultūra, tradicijomis, sužinojo, kuo domisi arabų jaunimas, išbandė arabų menų subtilybes.


2018 - 2019 m. m.

Tęsiamas Erasmus+ projektas SWIS („Introducing Scientific Work into School. An Innovative pedagogical approach“), kuriame dalyvauja 4 šalių mokyklos ir Sevilijos (Ispanija) regiono laboratorija bei universitetas.

Projektas prisideda prie socialinių, pilietinių, tarpkultūrinių kompetencijų plėtros ir skatina ekologiškumą, žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir kritinį mąstymą, taip pat kovą su diskriminacija, segregacija ir rasizmu.

Šis projektas remia mokyklas, kurios skatina mokymą bendradarbiaujant. Be to, anglų kalbos kaip darbinės kalbos vartojimas ugdo dalyvių kalbinę kompetenciją, nes mūsų mokiniai suvokia šio dalyko svarbą.

Projekto metu visų 4 šalių mokiniai atliko įvairius biotechnologinius bandymus, kuriuos pasiūlė Sevilijos laboratorijos mokslininkai. Mokiniai tyrė mūsų upių ir ežerų vandenį, geriamą vandenį buteliukuose, aiškinosi laktozės netoleravimo priežastis, gamino bioplastiką. Tai tik kelių bandymų pavyzdžiai. Užsiėmimai vykdavo mokslo metų eigoje mokyklose ir susitikimų su partneriais metu, kai susitikdavo visų šalių mokiniai. Mūsų mokinių skirtingos grupės aplankė Ispaniją, Rumuniją. Čia mokiniai turėjo galimybes ir paatostogauti, ir susipažinti su partneriais, ir su jais kartu atlikti eksperimentus laboratorijose. Po kiekvieno naujo bandymo – atlikto savo mokykloje ar išvykoje – buvo sukuriamas bendras video, atspindintis bandymo eigą, rezultatus. Visi bandymai buvo atliekami naudojant profesionalią laboratorinę įrangą, dalis kurios buvo įsigyta iš projekto lėšų. Vienas iš projekto apčiuopiamų produktų yra projekto metu vykdytų laboratorinių tyrimų vadovo knyga ispanų ir anglų kalbomis. Projekto svetainė.

Antrasis tarptautinis projektas – NordPlus projektas „Emocinio ugdymo stiprinimas per dramą“ (‘Enhancing Emotional Education Through Drama‘, kuriame dalyvaujame kartu su Latvijos ir Islandijos mokyklomis. Projektas prisideda prie socialinių, meninių, tarpkultūrinių kompetencijų plėtros ir ugdo mokinių empatiškumą, bendravimą, emocinį intelektą. Projekto tikslas – emocinio ugdymo skatinimas bei gerinimas per dramą.

2018 metų gruodį 15 mūsų gimnazistų viešėjo – Reikjaviko mieste. Projekto dalyviai su kitų šalių mokiniais kūrė filmuką remiantis islandų sakmėmis. Antrasis dalyvių susitikimas vyko gegužę Latvijoje. Antrojo etapo veiklos toliau skatino mokinius valdyti savo emocijas, taikiai išspręsti konfliktus ir būti atsakingais už savo veiksmus. Mokiniai anglų kalba pastatė spektaklį su Liepojos aktoriais, patys sukūrė  dekoracijas. Mokiniai puikiai perteikė emocijas, nuolat bendravo ir vaidino anglų kalba, atsiskleidė individualiai kaip komanda. Mokiniai susipažino su latvių ir islandų kultūra, tradicijomis, susirado draugų bei susitiko su senais draugais ir išvyko laukdami žiemos, kuomet mūsų mokyklą aplankys latviai ir islandai tęsti emocinio ugdymo ir užbaigti šį projektą.

Abu projektai labai skirtingi, ugdantys skirtingas mokinių kompetencijas, supažindinantys su skirtingomis kultūromis – šiaurės Europos ir pietų Europos.

Baigėsi projektas „Inovatyvi matematika –kiekvieno mokinio sėkmė“. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti PUPP rezultatus įgyvendintas: 2019 metų matematikos PUPP rezultatai pagerėjo 1,3 balo. Mokiniai (2 kl.) gavo didesnę pagalbą matematikos pamokose – pamokos vyko su mokytoju asistentu. Mokiniai sprendė projekto metu sukurto elektroninio užduočių banko kontekstines užduotis, kurios padėjo geriau pasiruošti PUPP.

Su kai kuriomis projekto veiklomis ir jo metu sukurtais įrankiais galima susipažinti čia.

Jau antri metai mūsų gimnazija kartu su bendraminčiais iš kitų Europos šalių dalyvauja tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Art and ecology“. Projekto tikslas – ugdyti ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, kurti meną iš antrinių žaliavų. Šių mokslo metų rudenį 2c klasės mokiniai pristatė drabužių kolekciją, dekoruotą spalvoto plastiko gėlėmis. Dabar bibliotekoje eksponuojama segių paroda, kurią mokiniai sukūrė technologijų pamokose iš įvairių nebenaudojamų daiktų. Mokinių darbai rodo, jog meninei veiklai nebūtinos didžiulės investicijos. Galimybė prikelti nebenaudojamus daiktus naujam gyvenimui, suteikiant jiems naujas formas, didina visuomenės sąmoningumą, įkvepia nuolat galvoti apie aplinkos išsaugojimą bei tausojimą. Mokinių darbai.


2017 - 2018 m. m.

Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui J. Pakalnytė ir socialinė pedagogė M. Saladžiutė teikė Utenos rajono savivaldybei paraišką dėl veiklų pagal „Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos“ sveikatos projektą. Gavę finansavimą ir vykdydami projektą „Psichikos sveikatos stiprinimas bei darnių santykių kūrimas Utenos „Saulės“ gimnazijoje“, birželį startavome su pirmomis projekto veiklomis, žiūrėjome kino filmą „Rūta“ apie plaukikę Rūtą Meilutytę.

2017 metų pabaigoje mūsų gimnazija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl dalyvavimo projekte „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“. Mūsų gimnazija kartu su Utenos r. Užpalių gimnazija bei Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija gavo finansavimą šio projekto įgyvendinimui. Tai ilgalaikis projektas, truksiantis iki 2019 m. birželio 11 d. Projekto tikslas – pagerinti matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos modelį mokiniui, pagrįstą kontekstualiu, integraliu matematikos mokymo(si) procesu bei personalizuota pagalba.2018 m. vasario 21 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0005 „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ bendrųjų įgūdžių programos I dalies mokymai „Efektyvaus mokymosi principai ir metodai“. Mokymus vedė lektorius Andrius Berniukevičius. Mokymuose dalyvavo projekto partnerių – Utenos „Saulės“ gimnazijos, Utenos rajono Užpalių gimnazijos ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokytojų komandos. Dalyvaudami šiuose mokymuose mokytojai susipažino su psichologinėmis ir fiziologinėmis priežastimis, trukdančiomis besimokantiesiems įsisavinti informaciją, suprato, kaip integracija ir vertinimas gali paskatinti mokytis, gilinosi į esminius mokymo principus ir metodus, kurių pagalba besimokančiųjų žinios būtų tvirtos ir virstų gebėjimais, sužinojo, kaip efektyviai pervesti informaciją iš trumpalaikės į ilgalaikę atmint

Buvo vykdomas tarptautinis projektas Erazmus + pagal programą “Introducing Scientific Work into School. An Innovative pedagogical approach.” Įvyko 2 susitikimai su partneriais. Pastaruoju metu žmonės dažnai nerimauja, nes kai kurie pseudo-moksliniai straipsniai sukėlė painiavą apie geriamąjį vandenį. Mokinių, dalyvaujančių Erasmus+ projekte „SWIS“, antrojo laboratorinio eksperimento tikslas yra suplanuoti informacinę kampaniją vartotojams, kad jie galėtų patys nuspręsti, koks vanduo yra tinkamas ar netinkamas vartojimui. Ar vanduo buteliuose yra geresnis nei vandentiekio vanduo? Ar visas buteliuose esantis vanduo yra vienodas? Ar pakartotinai naudojamas butelis turi mikrobiologinį užteršimą? Kaip galėčiau pasirinkti geriausią vandenį sau ir savo šeimai? Atsakymų mokiniai ieškojo atlikdami organoleptinę ir fizikinę-cheminę analizes. Buvo smagu tirti, lyginti 6 skirtingus vandens mėginius, kuriais prekiaujama Lietuvoje. Projekto dalyviai pateikė rekomendacijas koks, jų manymu, yra geriausias vanduo. Kovo mėnesį mokiniai atlieka pakartotinai naudojamo vandens buteliuko mikrobiologinę analizę, kuri trunka visą savaitę. Eksperimentui naudojamos įvairios anksčiau nenaudotos priemonės tyrimams atlikti. Smalsūs ir motyvuoti projekto dalyviai, laukdami tyrimo atsakymų, dalyvauja kultūrinėje veikloje bei tobulina anglų kalbos žinias pildydami mokslinių terminų žodynėlį, kuris bus sudarytas visomis projekte dalyvaujančių šalių kalbomis. „Erasmus+“ programos projekto „SWIS“ antrasis susitikimas truko 3 dienas (2018 m. balandžio 11-13 d.) Sevilijoje, Ispanijoje. Mūsų mokyklą atstovavo mokyklos direktorė Nijolė Zabukienė ir anglų kalbos mokytoja Alma Palskienė. Šalys partnerės – Rumunija, Lenkija, Lietuva ir Ispanija – susirinko kartu aptarti visas atliktas veiklas. Vizito metu buvo peržiūrėtas vaizdo įrašas, atspindintis eksperimentus, kuriuos mokiniai jau atliko šiais mokslo metais. Vyko diskusijos apie atliktus ir būsimus mokslinius projektus. Taip pat buvo įvertintos ir apibendrintos kultūrinės veiklos. Atlikti socialinių tinklų analizė ir vertinimas, internetinis tinklalapių ir sklaidos būdų vertinimas. Labai svarbu, kad buvo pristatyti ir aptarti gegužės pabaigoje–birželio pradžioje vyksiančio mokinių ir mokytojų bei mokslininkų susitikimo Ispanijoje grafikas ir veikla (į šį susitikimą vyks ir mūsų mokinių grupė). Kiekvienas projekto partneris gavo sertifikatą. Be oficialių susitikimų visi svečiai turėjo galimybę aplankyti gražiausias Sevilijos vietas.

Spalio 30 dieną „eTwinning“ Nacionalinė paramos tarnyba patvirtino „Saulės“ gimnazijos paraišką tarptautinio projekto „Art and ecology“ koordinavimui ir vykdymui. Projekto tikslas – ugdyti ekologinį sąmoningumą, mažinti vartojimą, skatinti priimti gamtai draugiškus sprendimus kuriant meną iš antrinių žaliavų.

Mokymasis veikiant yra, galbūt, geriausias mokinių ugdymo būdas. Todėl mūsų mokykla ieško įvairių naujų veiklų ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. „Nordplus“ – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programa atvėrė naujas galimybes mūsų mokyklai užmegzti bendradarbiavimą su Baltijos šalimi (Latvija) ir Šiaurės šalimi (Islandija) dalyvaujant bendruose projektuose, skirtuose mokiniams ir mokytojams. Laimėję finansavimą paruošiamajam vizitui į Latviją, mūsų mokyklos direktorė Nijolė Zabukienė ir anglų kalbos mokytoja Alma Palskienė dalyvavo būsimo projekto kūrimo procese. Tikime, kad bendradarbiavimas „Nordplus Junior“ programoje yra geras būdas įnešti naujų idėjų ir perspektyvų į pamokas ir tokiu būdu padėti mokiniams ugdytis esmines kompetencijas. Ši programa taip pat suteikia mokiniams ir mokytojams galimybes asmeniškai priartėti ir prisiliesti prie Baltijos ir Šiaurės šalių kultūrų, gyvenimo būdų, vertybių, kalbų ir aplinkos. Viliamės, kad mūsų ruošiamas projektas apie socialinių emocinių kompetencijų ugdymą bus naudingas ne tik mokiniui, mokytojui, bet ir visai mokyklos bendruomenei bei visuomenei.


2016 - 2017 m. m.

2017 metų pavasarį mūsų gimnazija dalyvavo kelių projektų paraiškų teikime. Du iš jų buvo patvirtinti ir gavo finansavimą.

Direktorės pavaduotoja J. Pakalnytė ir socialinė pedagogė M. Saladžiutė pateikė paraišką Utenos rajono savivaldybei dėl dalyvavimo „Sveikatos ir aplinkos sveikatinimo“ projekte. Mūsų gimnazija pasirinko žalingų įpročių mažinimo ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos sritį. Mokykla gavo finansavimą mokinių užimtumo didinimui, t.y. lėšas įsigyti teniso stalui ir stalo žaidimams bei prevencinei veiklai – teminių filmų peržiūrai Utenos „Kino namuose“.

Kito projekto paraišką teikė kūno kultūros mokytoja A. Katilienė. Šiais mokslo metais gimnazijos moksleiviai išties aktyviai dalyvavo įvairiose futbolo varžybose: „Moterys už futbolą“, salės futbolo rungtynėse, „Ladygole“ bei „Ežio golo“ varžybose. Futbolas gimnazijoje populiarėja, o salės futbolo vartų neturime. Dalyvaudami Lietuvos futbolo federacijos projekte „Užauginkime Renaldo Lietuvai“ laimėjome paramą: salės futbolo vartų komplektą ir 10 futbolo kamuolių.

Anglų kalbos mokytoja Alma Palskienė kartu su gimnazijos direktore gimnazijos vardu parašė tarptautinį projektą švietimo paramos fondui pagal Erazmus + programą „Introducing Scientific Work into School. An Innovative pedagogical approach” , ir buvo pakviesta partnere dalyvauti drauge su Ispanijos, Rumunijos, Lenkijos, Prancūzijos mokyklomis. Mokytoja Alma sako: „ Ar tau patinka moksliniai eksperimentai, darbas laboratorijose? Kai eini į fizikos, chemijos ar biologijos pamokas, tu spindi, netelpi kailyje ir trokšti sužinoti vis daugiau ir daugiau? Tuomet Utenos „Saulės“ gimnazija kviečia tave prisijungti prie 2 metus truksiančio tarptautinio projekto, parengto pagal Erasmus+ programą: “Introducing Scientific Work into School. An Innovative pedagogical approach.” Štai ir pasitikrinai anglų kalbos žinias. Jei gebi bendrauti anglų kalba ir esi linkęs į tiksliuosius mokslus, ateik ir pradėsime dirbti kartu: susipažinsime, sukursime Erasmus+ mokinių klubą, projekto šūkį, bendradarbiausime su Ispanija, Rumunija, Lenkija, Prancūzija, vyksime į kitas šalis, eksperimentuosime laboratorijose, kursime video filmukus, fotografuosime, rašysime pranešimus, dalyvausime konferencijose, plėsime kultūrinį akiratį ir džiaugsimės savo darbais!“


2015 - 2016 m. m. Tarptautinis projektas „Rytdienos karjerą kurkime šiandien“

Tai projektas, pateiktas Švietimo mainų programos paramos fondui, finansuotas Europos komisijos. Projekto trukmė — 2 metai. Konkursui buvo pateikta daug paraiškų, tačiau finansuota tik apie 20 procentų. Džiaugiamės, kad penkios šalys – Lietuva, Rumunija, Lenkija, Italija ir Turkija – sugebėjome parašyti projektą, kuriam buvo patvirtintas finansavimas. Atranką vykdė tarptautinė ekspertų komisija.

Projektas skirtas mokytojų gebėjimams tobulinti konsultuojant mokinius dėl karjeros pasirinkimo, dėl savo gebėjimų nustatymo, dėl mokinių supažindinimo su profesijomis ir t.t. Taigi projekto svarba mokiniams irgi akivaizdi.

Pagrindinis projekto tikslas – parengti intelektinį produktą, mokomąją medžiagą pamokoms, atlikti tyrimus apie mokinių gebėjimus, teisingai modeliuoti ir rinktis karjerą bei pateikti tyrimų išvadas.

Važiavome ne tuščiomis — gimnazijos mokiniai užpildė tam tikras anketas, kurių duomenys buvo lyginami su kitomis šalimis. Galime pasidžiaugti, jog mūsų gimnazija, kuri atstovavo Lietuvai, pasirodė labai gerai. Taigi, Utenos „Saulės“ gimnazijoje mokinių karjeros ugdymas vyksta teisinga linkme, iš mūsų gali pasimokyti ir kitos šalys.

Tai buvo pirmasis dalyvių susirinkimas. O šių metų rugsėjo 7-ąją dieną sulauksime svečių ir mūsų gimnazijoje.

Mūsų gimnazijos mokytojų komanda kartu su kolegomis iš Rumunijos, Lenkijos, Turkijos ir Italijos vykdo tarptautinį Erasmus+ projektą „Ateities karjerą kuriame šiandien“. Rugsėjo mėnesio III savaitę projekto partneriai viešėjo mūsų gimnazijoje, aptaria aktualius projekto organizacinius reikalus, dalyvauja įvairiose veiklose. Juos sužavėjo draugiški gimnazijos mokiniai ir mokytojai, šiltas priėmimas Utenos rajono savivaldybėje, nuostabi Lietuvos gamta.


2013 - 2014 m. m.

Birželio 12-19 dienomis mūsų gimnazijos ir Dzialdovo miesto Karalienės Jadvygos gimnazijos Nr.2 mokiniai dalyvavo projekte „Muzika mus jungia“ (“Music unites“), kuris vyko Lenkijoje, Gorzno mieste. Projektas buvo finansuotas Europos Sąjungos Youth in Action fondo. Dalyvavo 13 mūsų gimnazijos mokinių, 2 mokytojai (Jolita Šuminienė ir Aurelijus Janaudis) ir 22 Karalienės Jadvygos gimnazijos Nr.2 mokiniai bei 3 jų mokytojai...

Projekto tikslas – sujungti dvi šalis dainuoti kartu, pasidalinti savo tautos lietuvių/lenkų liaudies dainomis, pažinti muzikos kultūros panašumus ir skirtumus, įkvėpti vieniems kitus, pasidalinti muzikine patirtimi, skatinti jaunimą plėtoti savo gabumus muzikoje. Žalgirio laukuose patirti lenkų-lietuvių nuotykius „Balsų mūšyje“. Mainų programos fondas YiA (Youth in Action) suteikė galimybę tarptautiniam bendravimui socialiniame tinklapyje „Facebook“ ir paskatinti jaunuosius muzikos mylėtojus kurti panašias grupes savo šalyse bei pasaulyje. Projekto metu dalyviams buvo suteikta puiki galimybė tobulinti savo įgūdžius dalyvaujant muzikos seminaruose, muzikos-šokio veiklose, įvertinti savo galimybes bei patirti muzikos vienijančią galią.

Ačiū Karalienės Jadvygos gimnazijos Nr.2 mokytojams: Darijai, Danutai ir Jakubui už jų darbą, už mūsų mokiniams suteiktą galimybę atskleisti talentus, atrasti save, o taip pat už mums visiems suteiktą gerą nuotaiką ir gerai praleistą laiką (nepaisant varginančių repeticijų). Dėkojame mūsų gimnazijos mokiniams, dalyvavusiems projekte: Armantei Bileišytei, Ugnei Jankauskaitei, Paulinai Petrauskaitei, Justei Mickūnaitei, Steponui Baniui, Dianai Audickaitei, Anastazijai Vokėnaitei, Gertrūdai Valaikaitei, Deimantei Kirvėlaitei, Domantui Rasteniui, Vyteniui Obcarskui, Andrijai Juškėnaitei, Eligijai Rukšytei.


2012 - 2013 m. m.

Įgyvendinant Lietuvos ir Lenkijos Jaunimo mainų projektą birželio 2-7 dienomis mūsų gimnazijoje svečiavosi Dzialdovo miesto Karalienės Jadvygos II gimnazijos mokiniai. Kartu su mūsų gimnazistais projekto partneriai aplankė Aukštaitijos etnografinius kaimus, dalyvavo senovinėje pamokoje Juknėnuose, lankėsi Rokiškio dvare, kepė duoną Šlyninkos malūne, lipdė puodus Leliūnuose pas puodžių V. Valiušį, gamino senovines žvakes ir karpė karpinius Utenos kraštotyros muziejuje. Taip pat lankėsi Vilniuje, kur sužinojo abiems šalims, bendrų istorinių faktų. Vakarais mokiniai dalyvavo smagiose veiklose,kurios privertė visus ne tik smagiai pasijuokti, bet ir sulaužyti kalbos barjerus reiškiant savo jausmus bei nuotaikas. Už aktyvumą, mandagų elgesį ir gerą nuotaiką viso projekto metu esame dėkingi gimnazistams: J.Šarkauskaitei, E.Rukšytei, A.Juškėnaitei, G.Valaikaitei, V.Obcarskui, D.Kirvėlaitei, A.Šarkauskaitei, E.Vengeliavičiui. M.Baltrūnui, D.Rasteniui.

Gimnazija teikė paraišką Švietimo mainų fondo COMENIUS programos daugiašalės mokyklų partnerystės veiklos projektui, kuris vadinosi „Different Countries Different Vocations“, bet gavome atsakymą, kad „paraiška atitiko kokybės reikalavimus, tačiau dėl lėšų trūkumo dotacija projekto įgyvendinimui neskiriama.“ Skaudu, bet tokia realybė.


2010 - 2011 m. m.

Šiais mokslo metais gimnazija toliau vykdė stambų tarptautinį projektą, kuris tęsiasi jau dvejus metus.

Projektas skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Tema: „Lietuva ir Lenkija – dvi šalys, bendra istorija“. Gegužės 17-22 dienomis gimnazijoje lankėsi 5 mokytojų ir 12 mokinių delegacija.

Delegacijos vizitas sutapo su pasiruošimu švęsti Utenos 750 metų jubiliejų, todėl visa veikla buvo nukreipta ta linkme.

Svečiai liko patenkinti suteikta galimybe pasigrožėti mūsų rajono apylinkėmis, įžymiomis vietomis.

Gimnazija didžiuojasi tradiciniais renginiais — gimnazijos gimtadieniu, kuris švenčiamas visą savaitę lapkričio mėnesį, teatrų dienomis kovo – balandžio mėnesį (taip pat 3 – 4 dienas), tradicinėmis gimnazistų krikštynomis, ataskaitiniais koncertais visuomenei po 1 – 2 kartus per metus.... Klasėse labai populiarūs gimtadienių žiburėliai prie gimnazijos židinio, ekskursijos į televizijos laidų rengiamus įrašus, šiemet nemažai 1-ųjų gimnazijos klasių vyko į įvairias edukacines programas.

2009 – 2010 m. m. metais gimnazija nevykdė jokio stambaus tarptautinio projekto, tačiau dalyvavo partnerystės palaikymo projekte su Lenkijos respublikos Dzeldovo miesto gimnazija. Su šia gimnazija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 2009-10-29.

Projektas skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Tema: „Lietuva ir Lenkija – dvi šalys, bendra istorija“. 2010–05–16-20 dienomis Lenkijoje pas partnerius lankėsi mūsų gimnazijos delegacija – 3 istorijos mokytojos, direktorius ir 11 mokinių. „Saulės “ gimnazija pristatė filmą apie mūsų bendruomenę ir laiko juostą pagal projekto temą.

Multimedijos projektas „Apie Žalgirio mūšį pagal E.Gudavičių “ susilaukė lenkų mokinių ir mokytojų palaikymo. Mokiniai ekskursijų metu aplankė Griunvaldo mūšio vietą, Malborko pilį, susitiko su Dzeldavo miesto valdžia, gimnazijos bendruomene, koncertavo, propagavo savo krašto tradicijas ir papročius.

Šiemet gimnazijoje leidžiamas laikraštis „Langas“ šventė savo įkūrimo 15 metų sukaktį. Tuo tikslu Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną buvo suorganizuota laikraščio istoriją menanti paroda ir minikoncertas. Mokyklos foje mokytojai, moksleiviai ir tėvai (iš vakaro kaip tik vyko tėvų susirinkimas) galėjo pasklaidyti pirmuosius laikraščio numerius ir palyginti su paskutiniaisiais. Ilgosios pertraukos metu „Lango“ žurnalistės sukvietė bendraminčius į linksmąjį interviu, be to, šios šventės metu buvo apdovanoti geriausi gimnazijos bibliotekos skaitytojai, skambėjo dainuojamoji poezija. Renginys buvo informatyvus ir nuotaikingas.

Per šiuos 2009 – 2010 m.m. buvo išleisti 5 laikraščio numeriai. Atnaujintas internetinis „Lango“ variantas. Iki 2010 metų leidimui naudojome M.Šaraitės laimėto pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirto projekto lėšas, todėl gimnazijos bendruomenė galėjo gauti laikraštį nemokamai. Iki metų pabaigos buvo išleisti du laikraščio komplektai. Po Naujųjų metų išleisti dar trys laikraščio komplektai. Paskutinis numeris skirtas išeinantiems iš gimnazijos abiturientams. Manau, kad laikraštis puikiai reprezentuoja gimnazijos gyvenimą, taip pat kelia bendruomenės problemas. Bet kad darbas būtų atliktas geriau, stinga entuziastingų ir kūrybingų gimnazistų. Manau, kad dėl lėšų nebuvimo kitais metais liks tik internetinis laikraščio variantas.

2008 – 2009 m. m. Utenos „Saulės“ gimnazija dalyvavo trišaliame Comenius projekte „Vertybės – tiltas tarp tautų“. Šie metai buvo baigiamieji projekto metai. Be mūsų mokyklos šiame projekte dalyvavo Turkijos Seriko m. Anadolu vid. mokykla ir Čekijos Brno m. Gemini vid. mokykla. Mūsų gimnazija buvo šio projekto koordinatorė. Mes vykdėme pagrindinius projekto tikslus ir nustatėme vietines kiekvienos šalies vertybes. Projekto metu geriau susipažinome vieni su kitais, ismokėme savo mokinius būti tolerantiškesniais kitoms kultūroms, šalims ir religijoms. Mes pristatėme savo šalies vertybes kitų šalių partneriams, suradome panašumų ir skirtumų, giliau pažinome kitų šalių kultūrą ir dėlto mūsų mokiniai tapo tolerantiškesni kitų šalių partnerių vertybėms. Bet svarbiausias dalykas, kad mes paiekėme tikslus, kaip skatinti tarpkultūrinį dialogą, tyrėme sąveiką tarp švietimo ir kultūros. Buvo pasirinktos trys temos: tarpkultūrinis dialogas, europinis pilietiškumas ir kultūrinės vertybės. Šis projektas padėjo tiek mokytojams, tiek mokiniams pagerinti sugebėjimus dirbti komandoje, praplėtė jų akiratį kitų kultūrų ir vertybių atžvilgiu, patobulino anglų kalbos – kaip bendros komunikacinės kalbos igūdžius. Galutinis šio projekto produktas – išleista knyga, kurią paruošė ir išleido taip pat mūsų gimnazija.

Gimnazija didžiuojasi savo žurnalistų veikla. Jie leidžia laikraštį „Langas“. Šiemet išleisti keturi laikraščio numeriai organizyota „Lango“ nominacijų šventė, skirta Spaudos atgavimo ir knygos dienai paminėti. Jaunosios žurnalistės M. Šaraitės parengtas projektas „Gimnazistų pilietiškumas“ laikraštyje „Langas“ laimėjo pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo 2009 m konkursą.

2008 - 2009 m. m. sėkmingai išleisti 3 laikraščio „Langas“ numeriai. Įpatingai išsamus ir labai šventiškas buvo laikraštis, skirtas 100 metų jubiliejui. Sulaukta daug gražių atsiliepimų, tiesa, būta ir kritikos, dažnai tai buvo susiję su asmeninėmis kai kurių mokytojų ir mokinių ambicijomis. Keliame tikslus sau, kad būtume įdomūs, originalūs, drąsūs, nebijotume kalbėti ir apie gerus dalykus, ir apie blogus.

2007 – 2009 m. m. mūsų gimnazija vykdė Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą projektą „Vertybės – tiltas tarp tautų“. Projekto partneriai yra Gemini vidurinė mokykla iš Čekijos Brno miesto ir Anadolu licėjus iš Turkijos Serik miesto. Tai mokinių pilietiškumą ugdantis projektas, kurio pagrindinis tikslas – vystyti mokinių gebėjimus orientuotis įvairiose gyvenimo situacijose, ugdant nacionalines ir europines socialines vertybes. Kartu su partneriais sudarėme bendrus klausimynus, anketas. Tyrimus vykdėme ir mokinių, ir jų tėvų bei senelių tarpe. Kiekvienos mokyklos komanda apklausė po 150 žmonių ir padarė išvadas, kurias vėliau palyginome ir pateikėme galutinį apibendrintą variantą. 2007 – 2008 mokslo metais vyko 2 projektiniai susitikimai: mūsų gimnazijoje ir Turkijoje, Serik mieste. Jų metu buvo apibendrinta visų komandų medžiaga ir parengta integracijai į dėstomus dalykus. Parengti atskiri medžiagos blokai diskusijoms : „Jaunimo vertybės“, „Europos kultūrinis modelis“, „Mes kaip europiečiai“. Šis projektas svarbus ne tik mokiniams, bet ir mokytojams, nes yra puiki galimybė praplėsti ugdymo turinį, ugdymo metodus.

„Priklausyk Sau“.

2006 - 2007 m.m. vyko projektas „Priklausyk Sau“, kuriame dalyvavo trys nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijai priklausančių VŠĮ Jėzuitų, Telšių V. Borisevičiaus ir Utenos „Saulės“ gimnazijų bendruomenės.

Mūsų gimnazijoje vykdyta veikla.

2007 - 2008 m.m. šis projektas yra tęsiamas.

„Didysis Volgos upės kelias“.

Projektą inicijavo UNESCO asocijuotų mokyklų tinklas, jame dalyvauja 8 mokyklos iš Lietuvos, tame tarpe ir mūsų gimnazija. Projekto tikslas — informacinių ir komunikacinių technologijų pagalba suvienyti jaunus žmones ir sudominti pasaulio paveldo ir biosferos rezervatų apsaugos, darnaus vystymosi klausimais. Mūsų partneriai — Rumunijos Tulcijos miesto Nikolajaus Korneteanu kolegija.

Tirsime gamtos ir kultūros paveldą Lietuvoje Aukštaitijos nacionaliniame parke (Ignalinos raj.) ir Rumunijoje Danubės deltoje.

„Jaunieji europiečiai — bendrai Europai“.

SOCRATES fondas remia šį projektą. Jame dalyvauja mūsų gimnazijos moksleiviai, taip pat mokiniai iš Vokietijos, Prancūzijos, Portugalijos, Italijos. Įvairių šalių mokiniai, padedami mokytojų, rinks ir sistemins medžiagą apie projekte dalyvaujančias šalis, tų šalių stereotipus. Vėliau ta medžiaga bus eksponuojama specialiame interneto puslapyje.

„Europos dienos Utenos „Saulės“ gimnazijoje“.

Projektą remia Utenos rajono savivaldybė. Projekte dalyvauja Latvijos Rezeknės 1-osios vidurinės mokyklos, Lenkijos Chelmo miesto IV licėjaus, Italijos Katanijos šv. Uršulės licėjaus mokiniai. Projektinės grupės metus dirba ties viena kultūrinio paveldo tema, o gegužės mėnesį „Saulės“ gimnazijoje pristato surinktą medžiagą. Vėliau ta medžiaga integruojama į eografijos, istorijos, pilietinio ugdymo pamokų programas.

Paieška svetainėje„Saulės“ gimnazijos istorija.
Metai ir įvykiai.

Iš gimnazijos istorijos:

...Utenos „Saulės“ progimnazija pradėjo savo veiklą dar vokiečių okupacijos metais. Nežinia, koks būtų jos likimas, jei 1918 m. vasario 16-ąją nebūtų paskelbta Lietuvos nepriklausomybė...

Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1 pamoka: 800 - 845
2 pamoka: 855 - 940
3 pamoka: 955 - 1040
4 pamoka: 1100 - 1145
5 pamoka: 1210 - 1255
6 pamoka: 1310 - 1355
7 pamoka: 1405 - 1450
8 pamoka: 1500 - 1545

© 2023 Utenos „Saulės“ gimnazija