.

Biudžetinė įstaiga. K. Ladygos g. 18, Utena
Telefonas: (8-389) 61328
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Juridinio asmens kodas: 190181633
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Gimnazijos steigėjas: Utenos r. savivaldybės taryba
PradžiaUgdymas karjerai

Vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. ISAK-1635/A1-180 patvirtinta „Profesinio orientavimo strategija“ ir 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. ISAK-415/A1-71 patvirtintu „Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo planu“ Utenos „Saulės“ gimnazijos bibliotekoje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT). Profesinio informavimo taškas (PIT) akredituotas 2008-01-22.

 

Gimnazija dalyvauja 2007 – 2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etape)“.

 

Tikslai:

  • Nuosekliai ir kryptingai padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, reikalingas sėkmingam savo karjeros plėtojimui bei įsitvirtinimui darbo rinkoje, tolesnei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
  • Ugdyti mokinių gebėjimus planuoti karjerą, socialinį aktyvumą, savarankiškumą ir atsakomybę.

 

Uždaviniai:

 

  • Mokyti moksleivius atlikti savianalizę: išsitirti gabumus, polinkius, interesus, juos įsivertinti ir panaudoti renkantis profesinę veiklą.
  • Nuolat teikti bei atnaujinti informaciją apie mokymosi lygius, profesijas, studijų sistemą, darbo rinką, priėmimo sąlygas, karjeros galimybes.
  • Supažindinti su institucijomis, teikiančiomis profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.
  • Konsultuoti pasirenkant mokymosi kryptį.
  • Bendradarbiauti su profesinio mokymo, kolegijomis ir aukštosiomis mokyklomis, teritorine darbo birža, profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis organizuojant profesinį informavimą.
  • Plėsti socialinių partnerių profesinio informavimo srityje tinklą.
  • Rengti ir kaupti mokymo medžiagą.

 

Paieška svetainėje„Saulės“ gimnazijos istorija.
Metai ir įvykiai.

Iš gimnazijos istorijos:

...Utenos „Saulės“ progimnazija pradėjo savo veiklą dar vokiečių okupacijos metais. Nežinia, koks būtų jos likimas, jei 1918 m. vasario 16-ąją nebūtų paskelbta Lietuvos nepriklausomybė...

Skaityti daugiau...
DĖMESIO!!!
! Būsimas gimnaziste,

nuo gegužės 4 dienos prasideda priėmimo prašymų teikimas ateinantiems mokslo metams. 
Jei galvoji mokytis „Saulės“ gimnazijoje, tėvų užpildytą priėmimo prašymą siųsk el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

!! Priėmimo į gimnaziją tvarka.

!!! Priėmimo prašymas.

Orai Utenoje

© 2019 Utenos „Saulės“ gimnazija