.

Biudžetinė įstaiga. K. Ladygos g. 18, Utena
Telefonas: (8-389) 61328
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Juridinio asmens kodas: 190181633
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Gimnazijos steigėjas: Utenos r. savivaldybės taryba

2002-ieji — permainų metai gimnazijoje. Paskirtas naujas mokyklos direktorius — Valentinas Bubulis, lietuvos vaikų beisbolo lygos administratorius, Utenos beisbolo klubo „Vėtra“ viceprezidentas, kūno kultūros mokytojas ekspertas, baigęs Viniaus pedagoginį institutą, apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“. Direktoriaus credo: „Jei tu manai, kad gali, vadinasi, gali. Jei manai, kad negali, tai tu teisus!“.

Direktoriaus V. Bubulio veiklos programa tezėmis:

 • Mokykla turi išmokyti žmogų mokytis ir pritaikyti įgytas žinias gyvenime. Žinios, kaip ir pinigai, nėra turtas. Vertę įgyja, tik į ką nors konvertuojant.
 • Naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos priemonių diegimas. Mokytojų mokymas (mokymasis) naudotis kompiuteriu, interneto galimybėmis. Jei ruošiame žmones ateičiai, tai diekime pažangius metodus, technologijas.
 • Moksleivis per pamokas turi būti mokykloje.
 • Sveika siela – tik sveikame kūne (leidau sau perfrazuoti). Sergantis gimnazijos kūnas – pastatai. Išgydys renovacija (langų, elektros instaliacijos „persodinimas“, sporto aikštynų, laiptų „operacijos“).
 • Vadybos ir darbo organizavimo tobulinimas.

„Saulės“ gimnazijos ateities vizija – demokratiška stipri gimnazija, kultūringa ir dorovinga jos bendruomenė, aukštas mokytojų kvalifikacijos lygis ir kompetencija, bendravimas su Europos mokyklomis projektų pagrindu.

Gimnazija yra Lietuvos katalikiškų mokyklų asocijacijos narė. Ji bendrauja ir dalinasi patirtimi su katalikiškomis mokyklomis: Alytaus šv.Benedikto vidurine mokykla, Kauno jėzuitų gimnazija, Vilniaus „Versmės“ vidurine mokykla, Italijos Katanijos miesto šv. Uršulės kalbų licejumi, Lenkijos Chelmo miesto IV – ju licejumi. Gimnazija dalyvavo Europos katalikiškų mokyklų organizuojamuose projektuose (2002m. liepos mėn.). „Saulės“ delegacija buvo išvykusi į Austrijoje vykusį katalikiško jaunimo festivalį MIRACULUM („Stebuklas“), kuriame kartu su Čekijos, Slovakijos, Vengrijos delegatais susipažino su įvairių tautų papročiais, tradicijomis. 2004 metų rudenį trys gimnazistai dalyvavo „Renovabio“ fondo organizuotoje piešinių parodoje tikslu bendradarbiauti su jaunimu iš Vidurio Rytų ir Pietų Europos, atnaujinant Europą pastoracinėje, socialinėje ir visuomeninėje srityse.

Tarptautinių projektų pagalba palaiko pedagoginio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su daugeliu Vakarų, Rytų ir Šiaurės Europos valstybių mokyklomis, rajono ir miesto gimnazijomis.

Gimnazijoje yra 3 informacinių technoligijų kabinetai. Visuose kabinetuose yra pastatyta po vieną kompiuterį pedagogams. Mokymo ir ugdymo procese nuolat diegiamos naujausios informacinės technologijos. Yra didelė biblioteka su daugeliu vertingų ir retų knygų. Veikia tylioji ir kompiuterizuota bendroji skaityklos. Gimnazijoje apie 1000 mokinių. Juos moko 95 mokytojai. Veikia 67 papildomo ugdymo ir modulių grupės.

2004 – 2005 mokslo metų gimnazijos vadovybės ir bendruomenės tikslas (be mokinių ugdymo) gimnazijos renovacija.

Daug dėmesio skyriame aktyvios gimnazijos mokinių bendruomenės kūrimui, savivaldos stiprinimui ir ugdymo procesui.

2007 m. Utenos rajono savivaldybės administracija gavo Lietuvos verslo paramos agentūros pranešimą, kad projektas „Utenos „Saulės“ gimn. pastato rekonstrukcija, pagerinant jo šilumines charakteristikas, ir energetikos sistemų renovacija“ gaus finansinę paramą iš ES struktūrinės paramos lėšų. Jau nuo 2008 m. rugsėjo pagerėjo mokinių mokymosi ir mokyklos personalo darbo sąlygos.

2007 – 2008 m. m. „Saulės“ gimnazijoje mokosi 776 mokiniai. Dirbo 78 mokytojai ir būrelių vadovai, iš jų 2 ekspertai, 30 metodininkų, 37 vyr. mokytojai.

2007 m. gimnaziją baigė 174 mokiniai. Iš jų 137 įstojo į aukštąsias mokyklas.

2007m. gimnazijos, rajono, šalies dalykinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavo per 300 moksleivių, 31 iš jų laimėjo prizines vietas.

„Saulės“ gimnazija yra viena iš 22 Lietuvos mokyklų asocijuotų UNESCO narių.

Gimnazija yra Lietuvos katalikiškų mokyklų asociacijos narė, aktyviai dalyvauja Europos katalikškų mokyklų tinklo organizuojamuose projektuose.

2007 m. lapkričio mėn. „Saulės“ gimnazija šventė „Saulės“ draugijos 100-metį, bei gimnazijos 90-ties metų jubiliejų. Šia proga mokykloje visą paskutinę lapkričio mėn savaitę buvo organizuojami renginiai. Istorijos konferencija „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“. Pranešimus skaitė:

 • VPU docentė V. Pukienė tema „Saulės“ draugijos mokyklų vaidmuo formuojant Tautinę švietimo sistemą 1906 – 1940m.
 • R. Bliznikienė „Saulės“ gimnazijos mokytoja tema „Saulės“ draugijos Utenos skyriaus veikla,
 • B. Juodzevičius: Utenos „Saulės“ gimnazijos auklėtiniai – laisvės kovotojai,
 • V. Jaruševičius Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytojas tema – Kauno „Saulės“ gimnazijos istorija,
 • B. Kairienė A.Šapokos gimnazijos mokytoja tema – Tarpukario istorikas A. Šapoka – Utenos „Saulės“ progimnazijos auklėtinis,
 • V. Eismantas „Saulės“ gimnazijos mokytojas tema – „Saulės“ gimnazijos atgimimo metai.
 • Konferenciją užbaigė „Saulės“ gimnazijos mokinių debatai tema – Utenos „Saulės“ gimnazija – lietuvybės, patriotizmo ir katalikybės židinys.

2009 – 2010 m. m. „Saulės“ gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte su Lenkijos Dzialdovo miesto gimnazija „Dvi tautos – bendra istorija“. Šiame projekte dalyvauja istorijos mokytojos ir 9-12 kl. mokiniai.

2009 m. spalio mėn. Į gimnaziją buvo atvykusi Dzialdovo miesto gimnazijos delegacija, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp „Saulės“ gimnazijos ir Dzialdovo miesto gimnazijos.

2010 gegužės mėn. „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytojų bei mokinių delegacija vyko į Lenkijos miestą Dzialdovą, tęsiant projektą „Dvi tautos – bendra istorija“. Lankėmės Žalgirio mūšio lauke, Marienburgo pilyje, Dzialdovo miesto senamiestyje, aktyviai dalyvavome įvairiuose renginiuose.

2010 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje mokosi 658 mokiniai.

Gimnazija atvira visuomenei, joje vyksta tradiciniai renginiai: konferencijos, šventės, minėjimai, atvirų durų dienos tėvams gimnazijos dienos teatro dienos koncertai ir t.t.

2011 m. rugsėjo mėnesį mokslo metus pradėjo 596 mokiniai ir 63 mokytojai. Mokykla šiais metais iškėlė tokius tikslus: mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas, mokyklos įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas. Buvo tirtas aktyvių mokymosi metodų panaudojimas pamokų metu ir jų poveikis mokinių mokymosi rezultatams. 12 gimnazistų tapo rajoninių konkursų ir olimpiadų prizininkais.

Mokykloje vyko aktyvus neformalus ugdymas. Veikė būreliai: „Žmogus ir sveikata“, Maironiečių, šokių, debatų, gamtotyrininkų, aplinkotyros, dainavimo. Didelis dėmesys skiriamas profesiniam orientavimui: veikė profesinio orientavimo centras (PIT-as).

Mokykloje buvo organizuojamos viktorinos, ekologinės akcijos, matematikos ir kalbų kengūros, įvairios parodos. Svečiavosi istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas ir doc. dr. Genutė Kirkienė, Medininkų tragedijos dalyvis T. Šernas. Mokykla tęsė bendradarbiavimą su Lenkijos Dzeldovo miesto karalienės Jadvygos gimnazija. Šiais metais 10 mokinių lankėsi kaimyninėje šalyje. Projekto tema: „Lauko žaidimai – kodėl gi ne?“

Taip pat mokykloje vyko tradiciniai renginiai: gimnazijos gimtadienis, devintokų krikštynos.

2012 m. rugsėjo mėnesį mokslo metus pradėjo 539 mokiniai ir 59 mokytojai. Šiais mokslo metais mokykla toliau vykdė tuos pačius tikslus kaip ir praėjusiais: mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimas, mokyklos įvaizdžio formavimas, istorinio paveldo ir tradicijų puoselėjimas. Mokykloje buvo atliktas platusis auditas, siekiant išryškinti problemines gimnazijos veiklos sritis ir temas.

Mokykloje veikė būreliai: „Žmogus ir sveikata“, „Matematika naujai“, Maironiečių, muziejininkų, fizikų ir astronomų, šokių, gamtotyrininkų, aplinkotyros, sporto, žurnalistų, klubas „Langas“,  „Muzikinės dramos studija“ ir Roko grupė. Šių būrelių nariai buvo aktyvūs ne tik mokykloje užsiėmimų metu, bet ir už mokyklos ribų: dalyvavo organizuojant įvairias šventes mokykloje ir Utenos mieste, įvairiuose konkursuose, varžybose. Toliau buvo tęsiamas bendras projektas su Lenkijos Dzeldovo miestu. Žurnalistų būrelio nariai išleido 4 laikraščio „Langas“ numerius. Aktyviai veikė ir profesinio orientavimo centras (PIT-as), kuris organizavo keliones į įvairias mokyklas, parodas, muges, rengė susitikimus su buvusiais gimnazistais. Naujovė – karjeros konsultantas, vedantis pamokas susijusias su įvairiomis profesijomis ir karjera.

Šiais mokslo metais mokyklos komanda „Skydas“ respublikiniame Temidės konkurse užėmė 2-ą vietą. Šokių grupė „Tandemus“ šokių festivalio „Pavasario fiesta“ Alytuje diplomantė. Projekte „Šeimos istorija – mano istorija“, kurį organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, gimnazistės Ieva Dapkutė ir Miglė Kaušylaitė tapo nugalėtojomis. 11 gimnazistų tapo rajoninių konkursų ir olimpiadų prizininkais. Iš 133 abiturientų 95 pasirinko aukštojo mokslo studijas.

2013 – 2014 m. m. pradėjo 481 mokinys ir 51 mokytojas.

Mokyklos mokytojai yra susibūrę į 5 metodines grupes – tai: Matematikos ir informacinių technologijų, Lietuvių kalbos ir menų, Gamtos mokytojų, technologijų ir kūno kultūros, Užsienio kalbų, Socialinių mokslų, ekonomikos ir dorinio ugdymo. Grupių tikslas - koordinuojant savo veiksmus, siekti mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimo ugdant jaunąją kartą, puoselėjant tradicijas.

Šiais mokslo metais 11 gimnazistų tapo olimpiadų, konkursų Lietuvoje ir rajone nugalėtojais. Džiaugiamės Sandra Graužinyte, kuri respublikinėje Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadoje laimėjo III vietą, Tautvydu Žuliu, Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ laimėjusiu II vietą. Prizininkais rajoninėse olimpiadose tapo Agnė Giniotytė, Deimantė Kirvėlaitė, Živilė Daubaraitė, Žydrūnė Baliulytė, Justas Raslanas, Julija Gumbrytė, Erika Valiulytė, Domantas Rastenis, Gytis Paulauskas. Dar 16 gimnazistų buvo įvertinti už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje.

Mokyklos atstovai dalyvavo įvairiuose renginiuose mokykloje ir už jos ribų. Aktyvūs buvo mokykloje veikusių būrelių nariai: Maironiečių, Šokių, Gamtotyrininkų, „Gamtos tyrimų“, „Žmogaus ir sveikatos“, Sporto, Žurnalistų, Jaunųjų kūrėjų ir literatų, Elektrononės leidybos, Dinaminių interneto svetainių kūrimo, Muziejininkų, „Matematikos naujai“, „Muzikinės dramos studijos“ ir Roko grupės bei Debatų klubo.

Mokiniai dalyvavo tradiciniuose renginiuose, juos organizavo, vedė: Mokytojų dieną, Gimnazijos dienas, Šimtadienio ir Paskutinio skambučio šventes, Užsienietiškos dainos popietę, 9-ųjų klasių matematikos vakarą. Vyko akcijos „Prailgink knygos gyvenimą“, „Padovanok knygą bibliotekai“, „Ištiesk leteną“. Gimnazijoje buvo surengta 4e klasės mokinės Paulinos Vidzickaitės keramikos darbų paroda. Kovo 11-osios proga mūsų meno kolektyvai koncertavo tėveliams ir bendruomenės nariams.

Įvairiuose renginiuose mokykloje ir už jos ribų dalyvavo mokyklos šokių grupė „Tandemus“. Mokyklos muzikantai tapo pilietinės dainos konkurso „Volunge, šauk ąžuole 2014“ laureatais ir dalyvavo tarptautiniame projekte „Muzika mus jungia“ su Dzialdovo (Lenkija) miesto gimnazistais. Ne vieną laimėjimą pasiekė mokyklos sportininkai krepšinio, šaškių, smiginio, tinklinio, lengvosios atletikos varžybose. Mokyklos žurnalistai tęsė elektroninio mokyklos laikraščio „Langas“ leidimą.

Kaip ir pernai mokykloje aktyviai veikė profesinio orientavimo centras (PIT-as), kur mokiniai galėjo gauti informaciją įvairiais profesijos pasirinkimo klausimais. 2014 m. pavasarį gimnaziją baigė 134 abiturientai, 100 toliau tęsė studijas aukštosiose mokyklose: universitetuose ir kolegijose.

2014 – 2015 m. m. mokykloje dirbo 48 mokytojai. Jie buvo susibūrę į 5 metodines grupes – tai: Matematikos ir informacinių technologijų, Lietuvių kalbos ir menų, Gamtos, technologijų ir kūno kultūros mokytojų, Užsienio kalbų, Socialinių mokslų, ekonomikos ir dorinio ugdymo. Didelį dėmesį šios grupės skyrė ugdymo kokybės gerinimui, įvaizdžio formavimui, istorinio paveldo ir tradicijų puoselėjimui. Siekti šių tikslų padėjo ir neformalaus ugdymo užsiėmimai. Šiais mokslo metais veikė šie būreliai: „Žmogus ir sveikata“, Matematika kitaip, Jaunųjų žurnalistų, Maironiečių, Programavimo, Jaunųjų režisierių, Darbo muziejuje, Astronomijos, Gamtos tyrimų, Mokyklos apipavidalinimo, šokių grupė „Tandemus“, Debatų klubas, Muzikinė dramos studija ir roko grupė. Įvykius mokykloje fiksavo internetinis laikraštis „Langas“. Prie mokyklos tikslų įgyvendinimo ir vizijos kūrimo prisidėjo ir specialiosioji pedagogė ir logopedė, socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, biblioteka ir Ugdymo karjerai centras (UKC).

Visus mokslo metus vyko aktyvus gyvenimas, mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiuose renginiuose mokykloje, Utenos mieste, Lietuvoje ir už jos ribų. 2014 m. lapkričio 6-7 dienomis „Saulės“ gimnazijos mokinės Greta Rušėnaitė ir Gertrūda Valaikaitė su mokytoja Skaiste Diškevičiene dalyvavo tarptautiniame jaunimo savivaldų forume „Going Futher Along the Baltic Way“, skirtame Baltijos kelio25-mečiui Valmieros mieste, Latvijoje. Mokinė Eimantė Zenkovaitė, merginų rankinio jaunių komandos narė, su komanda gavo aukso medalius tarptautinėse varžybose prestižiniame turnyre Slovakijoje. 3 B klasės gimnazistė Neda Bukovskytė, slidininkė, dalyvavo XII jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje Austrijoje ir Lichtenšteine. 3e klasės mokinys Domantas Rastenis zoniniame meninio skaitymo konkurse užėmė 3 vietą, Deividas Patalauskas iš 3b zoninėje ekonomikos olimpiadoje laimėjo 3 vietą. 1a klasės mokinys Klaidas Bubulis svorio kategorijoje iki 54 kg Lietuvos Muaythai tarpklubinėse varžybose laimėjo aukso medalį. 3e klasės mokinys Karolis Ramoška konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ respublikiniame finaliniame ture laimėjo 5 – tąją vietą. Utenos miesto renginiuose gerai pasirodė gimnazijos šokėjai, dainininkai, sportininkai ir atskirų mokslo dalykų žinovai, tai: Agnė Giniotytė ir Renatas Bertulis (4a ), Tomas Gužauskas ir Aidas Maciulevičius (3c), Živilė Daubaraitė ir Armantė Bileišytė (2A), Paulius Šileikis (2 b), Rasa Gruodytė (1d). Mūsų mokyklos sportininkai gerai pasirodė kroso, šaškių, smiginio, krepšinio, lengvosios atletikos varžybose. Temidės konkurse užimta 3 vieta.

Mokykloje kaip ir kasmet vyko įvairūs tradiciniai ir nauji renginiai, tai: Rugsėjo 1-osios šventė, Mokytojų diena, Gimnazijos dienos, Šimtadienio šventė, Paskutinio skambučio šventė, Užsienietiškos dainos popietė, 9-ųjų klasių matematikos vakaras, Lietuvai atmintinų dienų – Sausio 13, Vasario 16, Kovo 11 - paminėjimai. Taip pat gimnazistai dalyvavo Kariuomenės viktorinoje, Lietuvos Konstitucijos ir Europos sąjungos egzaminuose, Lietuvos istorijos žinovo konkurse, įvairiose akcijose - Maisto banko veikloje, Tautinės apyrankės pynime.

„Saulės“ gimnazijos mokytojai tęsė dalyvavimą projekte „Building today the careers of tomorrow Erazmus+“ (Rytdienos karjerą kurkime šiandien). Projektas prasidėjo 2014 metais ir tęsis iki 2016 metų. Be mūsų mokyklos, šiame projekte dalyvauja mokytojai iš Lenkijos, Rumunijos, Turkijos ir Italijos. Jis skirtas mokytojų gebėjimams tobulinti konsultuojant mokinius dėl karjeros pasirinkimo, dėl savo gebėjimų nustatymo, dėl mokinių supažindinimo su profesijomis ir t.t.

DĖMESIO!!!
! Būsimas gimnaziste,

nuo gegužės 4 dienos prasideda priėmimo prašymų teikimas ateinantiems mokslo metams. 
Jei galvoji mokytis „Saulės“ gimnazijoje, tėvų užpildytą priėmimo prašymą siųsk el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

!! Priėmimo į gimnaziją tvarka.

!!! Priėmimo prašymas.

Orai Utenoje

© 2019 Utenos „Saulės“ gimnazija